Terms of Service

2021-01-26 12:59:51
Terms of Service | เงื่อนไขการให้บริการ
กรุณาอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียด เพื่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง เมื่อท่านเติมเงินเข้าระบบของเว็บไซต์ arcshop.in.th  แล้ว จะไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ทั้งสิ้นทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่ทางเว็บไซต์เกิดข้อผิดพลาด หรือเว็บไซต์เกิดปัญหาในการให้บริการ ทางเราจะเร่งรีบแก้ไข และจะคืนเงินให้ผ่านทางเว็บไซต์ตามจำนวนเงินที่ท่านมีในเว็บไซต์อยู่ก่อนแล้ว และนอกจากนี้ หากสินค้าที่ท่านได้รับเกิดข้อผิดพลาด หรือ ชำรุดด้วยตัวท่านเอง ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 

Copyright | ลิขสิทธิ์
สำหรับเว็บไซต์ arcshop.in.th ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ได้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงห้ามทำการดาวน์โหลดข้อมูลของเว็บไซต์ และเครื่องหมายการค้าออกไปเผยเเพร่ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด หากทางเราพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ของ arcshop.in.th เกิดขึ้น เราจะดำเนินคดีตามกฏหมาย นอกจากนี้ ห้าม! นำข้อมูลของเว็บไซต์ออกไปเพื่อทำให้เว็บไซต์เกิดข้อผิดพลาด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หากมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ Support LiveChat
 

Privacy | ความเป็นส่วนตัว
เมื่อท่านลูกค้าได้ทำการลงทะเบียน หรือเข้าสู่หน้าเเพลตฟอร์มเว็บไซต์ arcshop.in.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะถือว่าท่านได้ทำการยอมรับต่อเงื่อนไขทั้งหมด ดังนั้นทางเว็บไซต์ arcshop.in.th มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของท่านอย่างถูกต้องและเป็นทางการ รวมถึงทางเว็บจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึง IP Address เเละข้อมูลส่วนตัว ที่ท่านกรอก่ที่หน้าลงสมัครสมาชิก

Copyright & Website Access | ลิขสิทธิ์เเละการเข้าถึงเว็บไซต์
ข้อจำกัดของผู้ใช้งานเว็ปไซต์ arcshop.in.th เมื่อท่านได้ทำการเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปเผยเเพร่ ไม่ว่าด้วยการหวังผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรือประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตัวอย่างข้อห้ามที่ท่านไม่สามารถนำไปเผยเเพร่ได้คือ รูปภาพ, รูปเเบบ, ตัวอักษร, เเละรวมถึง source code ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือทำในสิ่งที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ arcshop.in.th ให้ได้รับความเสียหาย หรือมีการโจมตีเกิดขึ้น ดังนั้น หากมีความจำเป็นที่ต้องเข้าถึงข้อมูลหรือดาวน์โหลดข้อมูลออกไป จะต้องติดต่อทางบริษัทเพื่อทำการขออนุญาตก่อน และหากทางเราพบว่าท่านละเมิดลิขสิทธิ์เเละการเข้าถึงเว็บไซต์ข้อนี้ เราจะดำเนินคดีตามกฏหมายอย่างถูกต้องโดยไม่มีข้อแม้

User accounts and termination | บัญชีผู้ใช้ เเละการถูกยกเลิก
หากท่านลูกค้าได้ลงทะเบียนสมาชิกผ่าน Platform ของเว็บไซต์ arcshop.in.th แล้ว นั่นจะเป็นการแสดงให้รู้ว่าท่านได้ทำการยอมรับข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ใช้บริการหรือผู้รับผิดชอบจัดการข้อมูลต่างๆ แล้ว ดังนั้นหากบัญชีของท่านได้รับความเสียหายจากการกระทำบางสิ่งของท่านเอง ทางบริษัทจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการโจรกรรมข้อมูล หรือการเกิดจากข้อผิดพลาดของทางร้านที่เกิดขึ้นจากบัค หรือมีการบกพร่องทางเว็บไซต์เกิดขึ้นที่มิใช่ความผิดจากทางเรา ทางเราจึงไม่จำเป็นต้องมีการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้หากทางบริษัทพบปัญหาข้างต้นเกิดขึ้น ผู้เข้าใช้งานบัญชีจะถูกลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์โดยทันทีและไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากตามข้อตกลงที่ท่านยอมรับไว้ตั้งแต่ต้น ทางเราจึงมีสิทธิ์ที่จะลบเเละไม่จำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบใดๆ
 

ENGLISH

 

Terms of Service
Please read carefully, and follow the conditions If you top-up your money, to the website will not be able to return money or anything. Our website will have the terms of service and should strictly comply with the terms of service, because if you add money or top up to the system to our website then will There is no refund at all. Except that there will be a mistake in the website Or the website has a problem with the service and if the product you received from the website has a problem, we will correct it by giving the amount of money on the website. If the product you received There was an error by yourself or by the service provider (Roblox), we will not to take any responsibility.

FOR OTHER JUST USE TRANSLATE.